12.000

Hạt Giống Bí Đỏ Sáp NNX – Sinh Trưởng Mạnh, Trồng Quanh Năm, Năng Suất Cao, Nhiều Lợi Ích Sức Khoẻ
KĨ THUẬT TRỒNG BÍ ĐỎ SÁP
+Hàng x hàng 3m, cây x cây 0,5m
+Lượng…

Danh mục: