18.000

Hạt giống Đậu Bắp Cao Sản Nam Bộ TN 1 – Trang Nông, Dễ Trồng gói
Độ thuần :>99%
-Tỷ lệ nảy mầm:>80%
Trọng lượng: 20gr
-Xuất xứ: Việt Nam
-Thời gian thu…

Danh mục: ,