– Sinh trưởng, phát triển mạnh. Trồng quanh năm.
– Trái dài 50 – 55 (cm). Thu hoạch 45 – 50 ngày sau gieo.
– Lượng giống/ 1000m2: 1,2kg – 1,5kg
– Hạt giống chọn lọc…

Danh mục: