10.000

Hạt Giống Khổ Qua Lai F1 – Dragon 86 – Đồng Tiền Vàng
Bước 1: Chuẩn bị hạt giống Hạt giống khổ qua rừng hiện nay được bán tại nhiều nhà vườn. Khi mua bạn nên lựa chọn…