50.000

Hạt Giống Khổ Qua Lai F1 Victory 17 – Hai Mũi Tên Đỏ – Sinh Trưởng Mạnh, Kháng Bệnh Virus Rất Tốt, Khả Năng Đậu Trái Cao
KĨ THUẬT TRỒNG HẠT GIỐNG KHỔ QUA ( MƯỚP ĐẮNG)
+Ngâm…

Danh mục: