*GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Thành phần: dung ngũ tương, và các nguyên tố vi lượng: Cu > 0,65mg, Mg > 3,6mg, Fe > 0,6mg, Zn >0,2mg.
Khi cây cảnh bị các vết…