40.000

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Phân bón Đầu Trâu Spray – 3 với thành phần các chất dinh dưỡng cân đối cùng các vi lượng thúc đẩy các loại cây như hoa Lan, bosai…dưỡng hoa lâu tàn, bông lớn, màu…

Danh mục: