20.000

🌼Phân Bón Hữu Cơ Cho Lan, Hoa Kiểng NPK 10-30-20 (Mỹ) Siêu Ra Rễ, Lá Xanh Bóng, Kích Ra Hoa, Dưỡng Hoa Lâu Tàn (Cho Lan, Hoa Kiểng Trưởng Thành, Đang Ra Hoa)
*Thành phần:
– N:10%, P2O5:30%, K2O:…