105.000

GIỚI THIỆU SẢNPHẨM
– Phân bón lá MKP (0-52-34) là muối vô cơ, dạng tinh thể, màu trắng.
– Thành phần dinh dưỡng: Lân (P2O5) = 52% ; Kali (K2O) = 34%…

Danh mục: