Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA
Bloom phus 10-60-10 TE - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Sản phẩm

Bloom phus 10-60-10 TE

Giá : Liên hệ
Xuất xứ từ Mỹ
Lượt xem : 720
Số lượng
Chi tiết
Bình luận

Công dụng:

Bỏ sung lân, phân hóa mầm hoa, kích ra hoa và bộ rễ

Cùng danh mục

Close
Product Price Quantity Amount
Tổng giá:
backtop