Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn
Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Sản phẩm

Giống khổ qua Vino Inda 04

: Hạt giống
Giá : 65.000 Đ
Quy cách : Gói 100 hạt
Tình trạng : Full hàng
Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn
Lượt xem : 1199
Số lượng
Chi tiết
Bình luận

Giống khổ qua Vino Inda 04: Dạng khổ qua rừng, chất lượng ăn ngon, giòn

Cùng danh mục

Close
Product Price Quantity Amount
Tổng giá:
backtop