NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA
NEWSATE 1L - CÔNG TY TNHH-TMDV HẠNH PHÚ HÒA

Sản phẩm

NEWSATE 1L

Giá gốc : 70.000 Đ
Giá : Liên hệ
Quy cách : CHAI 1 LÍT
NEWSATE 480SC – THUỐC TRỪ CỎ LƯU DẪN
Lượt xem : 1197
Số lượng
Chi tiết
Bình luận
Categories: Thuốc BVTV, Thuốc Trừ Cỏ Không Chọn Lọc.
Tags: ... Diệt tận cỏ trong vườn cà phê, cây ăn trái..., chác lác, cỏ cú, cỏ hôi, diệt trừ hữu hiệu các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, Là thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc, NEWSATE 480SC - THUỐC TRỪ CỎ LƯU DẪN, vùng đất không trồng trọt.

Cùng danh mục

Close
Product Price Quantity Amount
Tổng giá:
backtop