HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đặc điểm công dụng
: Hoạt chất
Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: Sâu đục thân, sâu cuốn…